שאלה:
תשובה:
כן, בעת צרה מותר לומר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת ציץ אליעזר חלק ח', סי' ב', שו"ת מי יהודה או"ח סי' כ"ב
לילה תהילים מצב חירום
875