שאלה:
תשובה:
אתרוג ששהה במים או כל משקה יותר מעשרים וארבע שעות - פסול לברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ח סכ"ה
סוכות ארבעת המינים אתרוג כשרות ד' מינים
242