שאלה:
תשובה:
דפנות אין בעיה. את הסכך צריך לכתחילה שישים גבר מעל בר מצווה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: כף החיים סי' תרל"ה סק"ח
סוכות בניית הסוכה קטן
264