שאלה:
תשובה:
ניתן לומר "שלום עליכם" גם לילד לפני בר מצווה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: כן ראו בהנהגת כ"ק אד,ש מוצ"ש הגדול תשח"י (מעשה מלך עמ' 157 הערה 9) ובמוצש"ק פ' תצווה תשמ"ה
שבת קידוש לבנה מוצאי שבת
361