שאלה:
תשובה:
מותר להסתפר בערב חג השבועות, ובמקרה הצורך כבר מהלילה שלפניו (אחרי צאת הכוכבים).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תצ"ג ס"ו, היום יום ג' סיון, פקודת אלעזר או"ח סי' תצ"ג ס"ב, בין פסח לשבועות עמ' רמ"ב, בירורי מנהגים מועדים עמ' 79
חג השבועות תספורת
1559