שאלה:
תשובה:
רבים מהדרים שלא להשתמש בפסח, אלא רק בירקות שיש להם קליפה, ורק לאחר שמקלפים אותם, כמובן מלבד למרור וכורך בליל הסדר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
פסח הידורים
559