שאלה:
תשובה:
חובה לעשות מחיצה בגובה עשרה טפחים (80 ס"מ) לפחות, המבדלת בין החמץ לשאר הבית, כדי שיהיה היכר ולא יבוא להנות מן החמץ. מחיצה זו צריכה להיות מדבר קבוע שחוסם את מעבר, ולא בסדין וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סתמ"ח ס"ד
פסח מכירת חמץ
455