שאלה:
תשובה:
כל מקום שהיה במגע עם חמץ במשך השנה וכן חפצי הבית השונים, שאינם נכללים במכירת-חמץ, וכן בבית שנמצאים בו ילדים ותינוקות, בכל המקומות האפשריים שיכולים להגיע לשם עם חמץ, כארונות ומגירות שנמצאים קרוב לרצפה, ולנקותם היטב; ופשט המנהג שלא להסתפק רק בניקוי ההכרחי מעיקר-הדין, אלא החמירו לשפשף את כל המקומות שבאים במגע עם חמץ במשך השנה, ומונעים כל גישה למקומות שלא הצליחו לנקותם. עם זאת, יש להקפיד ע"כ שבריאותם של בני הבית לא תפגע גופנית ונפשית כתוצאה מחומרות יתירות, ומומלץ להיוועץ עם מורה-הוראה אודות הדברים ההכרחיים לניקיון הבית כהלכה.
נכתב ע"י הרב שלמה יצחק פראנק
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סתמ"ב ס"ל. וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ב ע' תקכו.
ניקיון לפסח
483