שאלה:
תשובה:
כן, המנהג הוא בקרעפלאך העשוי מבשר בקר, אף שבערב יום כיפור לא אוכלים בשר בקר, אבל בקרעפלאך שזו כמות קטנה, אוכלים.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תר"ח ס"ח, ספר המנהגים עמ' 58
יום כיפור ערב יום כיפור סעודה מפסקת אכילת בשר
740