שאלה:
תשובה:
אם תיקן את עצמו מיד לפני שהתחיל את הברכה הבאה ולא עבר זמן של שאילת שלום - שיעור הזמן שלוקח לתלמיד לומר לרבו: שלום עליך רבי - ימשיך בתפילתו, אך אם התחיל כבר את ברכת אתה חונן או ששהה יותר מזמן שאילת שלום לרבו, יחזור לראש התפילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקפ"ב ס"א - ב'
עשרת ימי תשובה תפילה טעות בתפילה
262