שאלה:
תשובה:
לא חוזרים, משלימים אחרי התפלה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אורל"צ ח"ד פ"ו ס"ו
עשרת ימי תשובה תפילה טעות בתפילה
243