שאלה:
תשובה:
אחרי שבת אפשר לאכול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ח ס"א
שבת מעשה שבת מלאכת צד
690