שאלה:
תשובה:
מותר, יש להעדיף רדיו שפתוח בגל שקט, כך שמעבר לאזעקות והודעות חירום לא שומעים עוד דברים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם הלכות שבת פ"ב הלכה ט"ז, שו"ע אדה"ז סי' שכ"ח ס"ב,
שבת מצב חירום
188