שאלה:
תשובה:
לא שותים יין בתשעת הימים, גם לא לזימון, אלא מזמנים ללא כוס.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"חסי' תקנ"א ס"י, מג"א שם ס"ק ל"ב
בין המיצרים תשעת הימים זימון יין
360