שאלה:
תשובה:
אסור, דיני תשעת הימים מתחילים כבר בליל ראש חודש מנחם אב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מג"א סי' תקנ"א סקכ"ו.
תשעת הימים ראש חודש מנהגי אבילות
435