שאלה:
תשובה:
לא מברכים בלי מנין, לברך כשיהיה מנין. אבל לא צריך דווקא מנין של תפילה, מספיק כל הזדמנות שיש עשרה יהודים, במידת הצורך אפשר גם אחרי שלושה ימים, אם לא הסתדר לפני, ואפשר גם בלילה. .
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פי"ג ס"ב וס"ה
ברכות ברכת הגומל
552