שאלה:
תשובה:
כיוון שהיין נשתה בתוך וכחלק מהסעודה, ברכת המזון פוטרת את היין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ד ס"ח
ברכות ברכת המזון ברכה מעין ג' יין
326