שאלה:
תשובה:
יש לחזור ולהתפלל שוב אך יכוון שזה בתור תפילת נדבה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"ח סי"ח
תפילה טעות בתפילה יעלה ויבא
421