שאלה:
תשובה:
לפי שעות אסור, אם התשלום חודשי או שבועי וכולל ימים נוספים וגם שבת ולא מחושב לפי שעות - מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ו ס"ח -ט'
שבת שכר עובד
557