שאלה:
תשובה:
אם הרוב כבר עשו זימון, לא עושים שוב זימון, במקרה הפוך ששניים בירכו והלכו, והצטרפו שניים אחרים ואכלו יחד עם השלישי שעדיין אוכל, יוכל להצטרף איתם לזימון פעם שניה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ר' ס"ב
סעודה ברכת המזון זימון
282