שאלה:
תשובה:
לא. כי צריך לשמוע את ההפטרה כמו קריאת התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רפ"ד סי"א
תפילה הפטרה
384