שאלה:
תשובה:
כן, צריך לברך בורא נפשות אפילו באמצע סעודה, שתיה זו לא שייכת לסעודה ולכן היא לא נפטרת בברכת המזון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
ברכות סעודה בורא נפשות
111