שאלה:
תשובה:
בזמן שנזכר - ימשמש בתפילין ויברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ל' ס"ג
תפילין ברכת התפילין
259