שאלה:
תשובה:
מנהג קדום בתפוצות בישראל, שהכותב לחבירו אגרת בימי ספירת העומר, מציין הוא את היום שעומדים בו בספירת העומר, בכדי לזכור ולהזכיר את המצוה ולא להסיח הדעת ממנה. בהרבה מתשובות האחרונים הקדמונים שכתבו דבריהם בימי ספירת העומר - במקום התאריך של אותו היום, או כתוספת לתאריך, כתבו את מספר הספירה של אותו היום כגון 'כך וכך למספר בני ישראל', או 'כך וכך למ"טמונים' או 'למטמונים', (דהיינו ל-מט' יום שאנו מונים). ובכן, מכתב זה הוא מענה על מכתב מיום י"ב באייר (שהוא כ"ז לעומר) והרבי ציין יום זה כיום ה– כ"ז למסב"י – למספר בני ישראל.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ראה ספר מנחם ציון (להרה"ק רמ"מ מרימינוב) דרושים לפסח – יום ג' עיו"ט האחרון ש"פ ע' פה. ועוד.
ימי הספירה
419