שאלה:
תשובה:
אמנם יש שפסקו כך, אך לפועל אין מנהגנו לברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פר"מ סי' רכ"ה אשל אברהם ס"ק ה', כף החיים סי' רכ"ה ס"ק ט"ו,
בת מצווה
638