שאלה:
תשובה:
אדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך: "נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"פ ס"ו
סעודה ברכת המזון
347