שאלה:
תשובה:
החל מליל ל"ג בעומר מותר לחדש בגדים, ניתן גם ללבוש מעט קודם כשזה לכבוד ל"ג בעומר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 745
ל"ג בעומר בגד חדש
337