שאלה:
תשובה:
הנכון הוא להתחיל יחד עם כולם, אחת הסיבות לתקנת הרמב"ם היא לאחדות עם ישראל שכולם לומדים יחד את אותו שיעור כל יום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שיחת ש"פ כי תבוא ח"י אלול תשד"מ
לימוד תורה
316