שאלה:
תשובה:
צריך לקבץ את הקהל ולחזור על חזרת הש"ץ. כמובן שאם אי אפשר לקבץ את הקהל, כבר אין מה לעשות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קי"ז ס"א- ג', שם סי' קכ"ו ס"ג
תפילה טעות בתפילה חזרת הש"ץ ותן טל ומטר
216