שאלה:
תשובה:
נכון יותר לעשות את התספורת ביום ל"ג בעומר עצמו ולא בלילה שלפניו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי הלו"מ חלק ה' עמ' ק"ז, בין פסח לשבועות עמ' שמ"ו הערה י"ב, ילקוט תספורת עמ' 41, בירורי מנהגים מועדים עמ' 63 ואילך
ל"ג בעומר תספורת
1239