שאלה:
תשובה:
כדאי להתחיל יחד איתם הודו, ולהמשיך לפי הקצב האישי במתינות, כיון שהעיקר בתפילה היא השימת לב והכוונה, ובהתחלתו ביחד עם הציבור, הרי גם בזה מעין תפילה עם הציבור, אף שכמובן רק מעין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מכתב כ"ק אד"ש ז' כסלו תשי"ט
תפילה תפילה במנין
364