שאלה:
תשובה:
נראה שהלחם הוא העיקר והשאר רק לתוספת טעם, ולכן די בברכת שהכל על כל הכריך, אך במקרה שהמילוי הוא עיקר יש לברך את ברכת המילוי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ג ס"א
ברכות ברכות הנהנין
334