שאלה:
תשובה:
כן, מותר וצריך לענות אמן, אפילו שעוד לא נטל ידיו.
נכתב ע"י הרב אייל פלד
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז מהד"ב סי' א' ס"ו
עניית אמן נטילת ידיים
471