שאלה:
תשובה:
אכן רצוי מאד.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה שו"ע אדה"ז סתפ"ח ס"ג. אגרות קודש חי"ז ע' סז.
הלל תפלה בציבור חנוכה
181