שאלה:
תשובה:
אפשר.
נכתב ע"י הרב יוסף-יצחק זלמנוב
מקור: ראה ר"ה יח, ב: ירד . . רבי יהושע וסיפר.
חנוכה תספורת
214