שאלה:
תשובה:
על פי מנהגנו לא לובשים בגדי שבת בחנוכה, ואפילו לא בשעת ההדלקה.
נכתב ע"י הרב דניאל גראבסקי
מקור: ספר המנהגים ע' 70.
חנוכה בגדי שבת
299