שאלה:
תשובה:
לאחר שעלה השחר, ולאחר שמתפנים – נוטלים ידים שלוש פעמים על כל יד, כמו בכל יום. ואז מברכים את כל 'ברכות השחר', כמו בכל בוקר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אגרות קודש ח"ג ע' ד. וראה סידור אדה"ז ברכות השחר. שו"ע אדה"ז סמ"ו ס"ז.
ברכות השחר
217