שאלה:
תשובה:
שמן זית זך הכשר וראוי למאכל
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה ספר הלכה למעשה חנוכה פ"ב ס"ט ובהערות שם.
חנוכה נרות חנוכה השמן
143