שאלה:
תשובה:
כאשר השוליים עשויים מחומר קשיח כך שהשוליים לא נופלים לבד כלפי מטה, רוחב השוליים הוא לפחות טפח על טפח, וזה נעשה לצל ולא ליופי כמו הכובעים החסידיים, יש להחמיר ולא לחבוש את הכובע בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"א סמ"ח
שבת מלאכת בונה
176