שאלה:
תשובה:
לכתחילה יוצאים אל תחת כפת השמיים, אם במקום בו נמצא יכול לצאת אל המרפסת שתחת כפת השמיים, וכדומה עדיף שיצא, ובשעת הדחק אם אינו יכול יקדש את הלבנה מחדרו ויביט בה קודם הברכה דרך החלון ניתן לעשות קידוש דרך החלון אם לא יכול לצאת תחת כיפת השמים.
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: ראה רמ"א או"ח סתכ"ו ס"ד. מג"א שם סקי"ד.
קידוש לבנה
711