שאלה:
תשובה:
לא, ברכת בורא מיני בשמים היא ברכה על ההנאה מהריח, אדם שלא מריח אינו יכול לברך את הברכה.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ז ס"ז.
הבדלה ברכת הריח
191