שאלה:
תשובה:
לא חייב המוציא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה פמ"ג או"ח סקנ"ה מ"ז סק"א.
שמירת הגוף והנפש סעודה פת שחרית
198