שאלה:
תשובה:
אם ראית זבוב שבודאי נכנס לסיר. מכיון שהיה זה זבוב שלם שנכנס - כל הסיר אסור באכילה עד שנוציא את הזבוב. אמנם יש אפשרות להוציא הפסטה לשטוף ולבדוק שאין עליה הזבוב - ואתם פסטות שנבדקו יהיו מותרות באכילה. אך אני מניח שזה טירחה גדולה לביצוע.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע יו"ד סי' ק ס"א.
כשרות חרקים
222