שאלה:
תשובה:
כן, בשעת הברכה ספר התורה מכוסה במעיל.
נכתב ע"י הרב אייל פלד
מקור: ראה מ"ב סקל"ט סקכ"א
ברכות ספר תורה
213