שאלה:
תשובה:
יש להקפיד לברך בכוונה, ולשים לב למה שמוציא מפיו, עד שיש דיעה שאינו יוצא ידי חובה אפילו בדיעבד כשלא כיוון. מכל מקום להלכה לא חוזר ומברך שנית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ה ס"א - ב', קצה"ש סי' מ"ד ס"ד.
תפילה וברכות ברכת המזון
329