שאלה:
תשובה:
בנוגע לאמירת תחנון ביום הכנסת ספר התורה של ילדי ישראל - מי שמשתתף או מרגיש חלק מהשמחה, אינו אומר תחנון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע''פ מכתב הרבי הריי''צ נדפס בקונטרס סיום והכנסת ס"ת
167