שאלה:
תשובה:
מותר לגזוז ציפורניים בימים אלו, ובפרט לכבוד שבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן תקנא, סק"כ, הלכה למעשה בין המיצרים פי"ז סעיף עד
בין המצרים תשעת הימים גזיזת ציפורניים
658