שאלה:
תשובה:
ברכה ראשונה מזונות, ברכה אחרונה (באם אכלו כשיעור) על המחיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה סדבה"נ פ"ג ס"ב
ברכות הנהנין ברכת מזונות
1061