שאלה:
תשובה:
גבות מותר לנשים ולא לגברים. לגבי שפם כתבו האחרונים שניתן להקל להוריד את מה שמעכב ומפריע לאכילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה נטע"ג חגה"פ פרק מט הערה ד
ימי הספירה תספרת סידור גבות שפם
1094