שאלה:
תשובה:
לכתחילה לא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א יו"ד ספ"ט ס"ג. ט"ז יו"ד סצ"ה סק"ד, וש"ך סק"ג. וראה ספר 'הכשרות' ע' רצג.
כשרות בשר וחלב נותן טעם בר נותן טעם
542